آمریکا در طول ۴۰ سال همواره در مقابل سپاه شکست خورده است

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

ایسنا

سوال خود را مطرح کنید :