آمریکا دیگر قادر به اجرای سیاست های خود در هیچ نقطه از جهان نیست

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۸/۰۶

ایسنا

سوال خود را مطرح کنید :