استفاده از مربی و معاشرت با صالحان از عوامل تزکیه نفس است

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۹/۰۹

ایکنا

سوال خود را مطرح کنید :