افتتاح بیمارستان ۳۲ تخت خوابی تامین اجتماعی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۸

?گفتنی است بیمارستان تامین اجتماعی با اعتبار ۳۹ میلیارد تومان دارای ۳۲ تخت بیمارستانی دارای بخشهای اورژانس، اطفال، زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی و … می باشد.

سوال خود را مطرح کنید :