امیدواریم دولت خسارات حادثه دیدگان سیل اخیر را در اسرع وقت جبران کند

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۱/۱۰

ایسنا

سوال خود را مطرح کنید :