انواع و اهداف نفوذ از دیدگاه رهبری

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۴/۳۰

حجت الاسلام شکوری در اجتماع ۳۵۰ نفر از اعضای دفتر شورای نگهبان در شهرستان خوی که به مناسبت ۲۶ تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان تشکیل شده بود طی سخنانی اظهار داشت از جمله موضوعاتی که سالهاست مقام معظم رهبری به مردم و مسئولان و کارگزاران نظام مدام هشدار می دهند موضوع نفوذ استکبار در ارکان کشورذ است که ابعاد مختلف ایتن مساله را بارها تشریح فرمودند از جمله تبیین انواع نفوذ که عبارتند از:نفوذ موردی ،نفوذ اقتصادی،نفوذ امنیتی ،نفوذ سایبری ،نفوذ سیاسی ،نفوذ فکری و فرهنگی و در نهایت نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول که با هدف تغییر باورها ،تغییر آرمانها ،تغییر نگاه ها و تغییر سبک زندگی صورت می گیرد

مذاکره با آمریکا یعنی چشم بستن بر همه ظلم های اوست

حجت الاسلام شکوری در بخش دیگر از سخنان خود موضوع برجام و خارج شدن آمریکا از آن را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت در این زمینه در شرایط فعلی چند نکته لازم به توجه و عنایت ویژه است

یکی اینکه از مواضع و سخنرانی های متعدد مقام معظم رهبری به دست می آید که آن بزرگوار از ابتدا مخالف این مذاکرات بوده لکن نخواسته اند با خواسته و پیشنهاد مسئولان مخالفت داشته باشند دیگر اینکه از نظر آن بزرگوار موضوع انرژی هسته ای یا حقوق بشر و امثال اینها یک بهانه ای بیشتر نیستند چون آمریکا با اصل جمهوری اسلامی مخالف است و همچنین بارها تأکید فرموده اند که آمریکا و به طبع او سایر کشورهای غربی و اروپایی قابل اعتماد نیستند و همچنین مذاکره با آمریکا یعنی چشم بستن بر همه ظلم های اوست

و باز آن بزرگوار مطرح فرمودند که یکی از برکات مذاکرات آشکار شدن دشمنی های آمریکا بود و در نهایت می فرمایند موافقت ما با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود

وظایف و رسالت های سنگین دفاتر شورای نگهبان

حجت الاسلام شکوری در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به نقش سرنوشت ساز شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ،نظارت بر انتخابات ،پاسداری از قنون اساسی ،نظارت بر مصوبات مجلس  را از جمله رسالت های سنگین شورای نگهبان برشمرد و اظهار داشت اگر این مجموعه نمی بود قطعا دشمنان توانسته بودند در بخش های مهمی از نظام خلل ایجاد بکنند

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به رسالت های دفاتر شورای نگهبان اظهار داشت مهم ترین رسالت اعضای دفاتر شورای نگهبان توجه جدی به امانت داری است که امام صادق(ع) می فرماید أَدُّوا الْأَمانَهَ وَلَـوْ اِلی قاتِلِ الْـحُسَیْـنِ(ع) بْنِ عَلِیٍّ(ع) امانت را به صاحبش برگردانید اگر چه قاتل حـسین بن علی باشد

و باز در روایت دیگر فرمود علی(ع) با راسـتـگویـی و امانـتداری آن مقام و منزلت را نزد پیامبر خدا پیدا کرد

وی در پایان خطاب به اعضای جلسه

۱-رصد کردن دقیق فعالیت های نامزدهـای انتـخاباتی

۲-حفظ هوشمندی در برابر توطئه های احتمالی دشمنان

۳-تعامل با سایر مجموعه های مرتبط در انجـام وظایـف

۴-مدیریت صحیح افکار عمومی در ایام برگزاری انتخابات

۵-جلب اعتماد نامزدها و حامیان آنان از طریق نظارت بی طرفانه

۶-مواظبت در موضع گیریها در مورد اشخاص و گروه ها

۷-حراست و حفاظت از اسرار اشـخاص

۸-عمل به مرّ قانون و اجتناب از حواشی و حاشیه سازی

۹-تعامل سازنده با مجریان انتخابات

۱۰-پرهیز از افراط و تفریط در اعمال نظارت

۱۱-رعایت کردن نظم در اطراف صندوقهای رأی

از جمله رسالت های سنگین اعضای دفاتر شورای نگهبان برشمردند

 

سوال خود را مطرح کنید :