بازدید امام جمعه خوی از ستاد استهلال شهرستان و بررسی آخرین وضعیت رویت هلال ماه

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۳/۱۴

سوال خود را مطرح کنید :