بازدید امام جمعه محترم شهرستان خوی از نمایشگاه چهل سال تحریم، چهل سال پیشرفت در محل مصلی این شهرستان

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۷

سوال خود را مطرح کنید :