بازدید امام جمعه و جمعی از مسئولان شهر از روند آماده سازی بیمارستان آیت ا.. خویی

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۶/۰۹

سوال خود را مطرح کنید :