تشییع پیکر جانباز شهید علی پاشا حسینی، جانباز سرافراز ۷۰ درصد هشت سال دفاع مقدس از مقابل حسینیه شیخ نوایی خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۲/۱۷

سوال خود را مطرح کنید :