تقابل ۴۰ ساله آمریکا با انقلاب اسلامى نتیجه‌اى جز شکست براى این کشور نداشته است

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۸/۰۶

فارس

سوال خود را مطرح کنید :