توزیع بسته های طرح همدلی و مواسات با همکاری بسیج طلاب و روحانیت حوزه های علمیه خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۲/۰۶

سوال خود را مطرح کنید :