توزیع کمک های مردمی با عنوان نوروز مهربانی ۹۸ با مشارکت مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری به ۳ هزار خانواده نیازمند تخصیص یافت

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۲۱

سوال خود را مطرح کنید :