توزیع ۴۰۰۰ بسته سبد کالا به نیازمندان شهرستان خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۲/۱۳

توزیع ۴۰۰۰ بسته سبد کالا به نیازمندان شهرستان خوی با مشارکت دفتر امام جمعه خوی ،مرکز خیرین نیکوکار ،فرمانداری،کمیته امداد ،بهزیستی و جمعی از خیرین شهرستان خوی

سوال خود را مطرح کنید :