جلسه ای با حضور امام جمعه،خانم دکتر مقدم و جمعی از پزشکان شهرستان خوی در رابطه با مشکلات بیمارستان آیت ا.. خویی برگزار گردید

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
  • در این جلسه توسط امام جمعه موارد زیر مطرح گردید:
  • ۱-بیمارستان آیت ا.. العظمی خویی نباید بصورت ناقص و تکمیل نشده افتتاح گردد
  • ۲-نباید وسایل و امکانات کهنه بیمارستان های دیگر به بیمارستان آیت ا.. خویی منتقل گردد
  • ۳-با توجه به اینکه بخش مهمی از بیمارستان به وسیله هیئت امناء و با پول مردم ساخته شده است باید مردم ،مسئولان و امنای بیمارستان در جریان امور مربوطه قرار بگیرند
  • ۴-باید تمامی نیروهای پذیرش شده برای بیمارستان آیت ا.. العظمی خویی بکار گرفته شوند
  • ۵-دو بیمارستان شهید مدنی و قمر بنی هاشم همچنان به فعالیت های خود ادامه دهند

سوال خود را مطرح کنید :