جلسه ستاد نماز جمعه خوی با حضور اعضا تشکیل گردید

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۴/۱۹

جلسه ستاد نماز جمعه خوی با حضور اکثریت اعضا در مصلی امام خمینی خوی و با حضور امام جمعه محترم تشکیل گردید
حجت الاسلام شکوری در این جلسه ضمن قدردانی از حضور اعضای ستاد گزارشی از جلسه فصلی ائمه جمعه استان که با حضور رییس شورای سیاستگزاری ارائه کردند و در ادامه تحلیلی جامع از مسائل کشوری بویژه در ارتباط با گرانیها و مسائل ارزی اخیر ارائه کردند
در ادامه هر کدام از اعضا دیدگاه های خود را در ارتباط با مسائل شهری و ستاد ارائه کردند در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید

سوال خود را مطرح کنید :