جلسه شورای اقامه نماز شهرستان خوی برگزار گردید

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۲۲

حجت الاسلام شکوری با حضور در جلسه ستاد اقامه نماز در فرمانداری که با حضور اعضای ستاد و جناب آقای برزگر از ارومیه طی سخنانی اظهار داشت در ارتباط با اقامه نماز و موضوعات پیرامونی مشکلات اساسی وجود دارد و این هم اختصاص به شهرستان خوی ندارد در کل کشور این معضل وجود دارد

و یکی از علل اساسی آن این است که مدیران حکومتی پرداختن به موضوع نماز را وظیفه اصلی خود نمی دانند و مادامی که این بینش عوض نشده است هم ستاد اقامه نماز و هم تبلیغات دینی کمرنگ خواهد شد

وی در ادامه گفت نوعا مدیران می گویند این وظیفه به عهده روحانیت است امروز وظیفه روحانیت با قبل از پیروزی انقلاب بصورت اساسی تغییر پیدا کرده است و بدون بودجه هیچکاری نمیشود کرد و در این زمینه هیچگونه بودجه ای در اختیار روحانیت وجود ندارد

لذا جهت حل مشکلات نمازخانه های بین راهی و مساجد روستایی و شهری و اقامه نماز در آموزش و پرورش و در ادارات باید مدیران و مسئولان مربوطه همت مضاعف داشته باشند

سوال خود را مطرح کنید :