جلسه هماهنگی جمع آوری زکات فطریه با حضور امام جمعه و سایر اعضا برگزار شد

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۳/۱۴

سوال خود را مطرح کنید :