حضور حجت الاسلام شکوری در جلسه مسابقه قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه در امام زاده سید بهلول حضور پیدا کردند و از نزدیک شاهد برگزاری این مسابقه بوده و اطلاعات لازم را از برگزار کنندگان دریافت کردند

حضور حجت الاسلام شکوری در جلسه مسابقه قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه در امام زاده سید بهلول حضور پیدا کردند و از نزدیک شاهد برگزاری این مسابقه بوده و اطلاعات لازم را از برگزار کنندگان دریافت کردند