حضور مسئولین شهر در نماز جمعه مورخه ۴ مرداد ۱۳۹۸

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

سوال خود را مطرح کنید :