دست مستمندان و نیازمندان را در روزهای کرونایی بگیریم-مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۱/۲۴

کرونا آزمونی برای مردم و مسئولین است که باتدبیر مسئولان و همراهی مردم می‌توان به لطف الهی در این آزمون سربلند بیرون آمد.

🎥گفت و گو از حامد علی بک زاده

 

 

سوال خود را مطرح کنید :