حجت الاسلام شکوری به همراه آقایان کبیری نماینده محترم و عابدی فرماندار محترم با جناب آقای شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی دیدار کردند در این دیدار مسائل شهری و پیگیری موضوعات مربوط به سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان به شهرستان خوی مورد مذاکره و بررسی قرار گرفت

حجت الاسلام شکوری به همراه آقایان کبیری نماینده محترم و عابدی فرماندار محترم با جناب آقای شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی دیدار کردند

در این دیدار مسائل شهری و پیگیری موضوعات مربوط به سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان به شهرستان خوی مورد مذاکره و بررسی قرار گرفت