دیدار گروه جهادی شهید احمد کاظمی در ارتباط با خدمات رسانی(دندانپزشکی) ده روزه (هر روز ۲۰۰ نفر ) در شهرستان خوی با امام جمعه

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۲۶

سوال خود را مطرح کنید :