راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور گسترده مردم دارالمؤمنین شهرستان خوی برگزار شد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۸/۱۳

سوال خود را مطرح کنید :