احکام: مسئلهٌ ۱: فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب می شود بر وی واجب است مسئله ۲: فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدتی نزد او می ماند واجب است و همچنین است […]

احکام:

مسئلهٌ ۱:

فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب می شود بر وی واجب است

مسئله ۲:

فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدتی نزد او می ماند واجب است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد

مسئله ۳:

فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود بر صاحبخانه واجب نیست اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند

مسئله ۴:

اگر انسان نانخور کسی باشد و پیش از غروب نانخور کس دیگر شود فطره او بر همان کس دیگر واجب می شود مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود شوهرش باید فطره او را بدهد

ادامه بحث قبلی:

۳-هوشیاری حاکمان

تسلط حاکمان بر امور کشوری ،خرد ورزی مدیران حکومتی و غفلت نکردن آنان از مسئولیـتهای خویـش یـکی از عـوامـل اساسی پیشرفت و ترقی جـامـعه می باشد

 

موارد زیر از امیرمؤمنان(ع) نقل شده است

الف:مِنْ أَماراتِ الدُّولَهِ اَلیقْظَهُ لِحَراسَهِ الْاُمُورِ(۱)

از نشانه های دولت بیداری برای نگهبانی از کارهاست

ب:مِن دَلائِلِ الـدُّولَـهِ قِـلـَّهُ الغَـفْـلَهِ(۲)   

از نشانه های دولت، کمی غفلت است

 

ج:فُضِّلَ الْعَقْلُ عَلَی الْهَوی لِأنَّ العَقْلَ یُمَلِّکُکَ الـزَّمانَ وَ الْـهـَوی یَـسْتَـعْــبِـدُکَ لِـلــزَّمـانِ(۳)

خـرد بـر هـوس بـرتـری داده شـده است چون خرد تو را مالک زمان می کند ولی هوس تو را برده زمان می سازد

۴-اجرای عدالت اجتماعی

یکی از موضوعاتی که در دیـن مـقـدس اسلام روی آن بسیار تأکید شده است عـدالـت اجـتماعی است و در این زمینه آیـات و روایـات  متعددی وجـود دارد  به عنوان نمونه چند مورد را یادآوری می کنیم

 

۱-خداوند می فرماید:

وَ ما کانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ اَلْقُری بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحونَ(۴)

پروردگار تو هرگز بر آن نبوده که شهرهایی را که مردمش اصلاح گرند، به ستم هلاک کند

۲-از رسولخدا(ص) در ارتبـاط بـا آیه فوق نقل شده که می فرماید:

وَ أَهْـلُها مُصْلِحونَ یـُنْـصِـفُ بَعْضُـها بـَعـْضَـهـُمْ(۵) 

یعنی مردمش شایسته کار و نسبت به یکدیگر با انصاف هستند

۳-باز از رسولخدا(ص) نقل شده

أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِکَ، وَانْصـَحِ الاُمَّهَ وَارحـَمْـهُم(۶)       

با مردم با انصاف رفتار کن و خیرخواه امت باش و با آنان مهربانی کن

۴-موارد زیر از فرمایشات امیرمؤمنان (ع) در ارتباط با همین موضوع در موارد مختلف نقل شده اسـت

الف:ثَباتُ الـدُّوَلِ بِـاقـامَـهِ سُـنَـنِ الـْعَـدْلِ(۷)

پایداری دولت ها به اجرای قوانین عدالت است

 ب:فِی الْعَدْلِ اَلاِقْتِداءُ بِسُـنَّـهِ اللهِ و ثَـباتُ الـدُّوَلِ(۸)

در اجرای عدالت اقتدا کردن به سنت خدا و پایداری دولت هاست

ج:لَن تـُحَصَّنَ الدُّوَلُ بـِمِـثْلِ اسْتِعمالِ الْعَدْلِ فیـها(۹)

هیچ چیزی مانند اجرای عدالت دولت ها را استحکام نمی بخشد

د:مَن عَـمِلَ بـِالـعـَدلِ حَـصّـَنَ اللهُ  مـُلْکـَهُ(۱۰)

هر که به عدالت رفتار کند خداوند سلطنت او را استحکام می بخشد

پی نوشت:        

(۱)غرر الحکم/ آمدی ج ۶ ص۳۰

(۲)عیون الحکم والمواعظ/ ص ۴۷۳

(۳)تفسیر مجمع البیان طبرسی/ ج ۵ ص ۹

(۴)سوره هود آیه ۱۱۷

(۵)المعجم الکبیر/ ج ۲ ص ۳۰۸ ح ۲۲۸۱

(۶)بحارالانوار / مجلسی ج ۷۷ ص ۱۰۹

(۷)غرر الحکم /آمدی ج ۳ ص ۳۵۳

(۸)عیون الحکم والمواعظ ص ۳۵۵

(۹)غرر الحکم / آمدی ج ۵ ص ۷۰

(۱۰)غرر الحکم/ آمدی ج ۵ ص ۱۵۰ ح ۸۷۲۲