احکام: مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ چقدر است؟ الف:مقام معظم رهبری ۱-حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) است ۲-مبالغ کفاره غیر عمد روزی ۲۵۰۰ تومان ۳-کفاره عمد روزی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است ب:آیت‌الله سیستانی ۱-حداقل مبلغ فطریه در قم برای هر نفر ۶ هزار […]

احکام:

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ چقدر است؟

الف:مقام معظم رهبری

۱-حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) است

۲-مبالغ کفاره غیر عمد روزی ۲۵۰۰ تومان

۳-کفاره عمد روزی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است

ب:آیت‌الله سیستانی

۱-حداقل مبلغ فطریه در قم برای هر نفر ۶ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم)

۲-کفاره غیر عمد روزی ۲ هزار تومان

۳-مبلغ کفاره عمد روزی ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است

ج:آیت‌الله وحید خراسانی

۱-حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان (براساس قوت غالب گندم)

۲-کفاره غیر عمد روزی ۲ هزار تومان

۳-مبلغ کفاره عمد روزی ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است

د:آیت ا.. مکارم شیرازی

۱-زکات فطره امسـال بـرای هـر نـفر (بر مبنـای قوت غالب گندم) مبلغ هفت هزار تومان (۷،۰۰۰ تومان)

۲-و بر اساس قوت غالب برنج، مبلغ بیست هزار تومان (۲۰،۰۰۰ تومان)

(توجه داشته باشید طبق نظر معظم له در پرداخت زکات فطره افراد مخیرند بین پرداخت بر اساس گندم یا برنج ایرانی و یا برنج خارجی، در واقع با پرداخت هر یک از این سه بری الذمه خواهند شد ان شاء الله.

۳-کفاره عذر هر روز ۲۵۰۰ تومان

۴-کفاره عمد هر روز ۱۵۰،۰۰۰ تومان

 

نصایح امیرمؤمنان(ع) به اصحاب خود:

امیرمؤمـنان در خـطبـه ۱۱۶ نـهـج البـلاغه خـطـاب بـه  اصحاب خود چند موضوع مهم را مطرح می فرمایند از جمله موارد زیر

الف:آینده تاریک در انتظار شماست

امیرمؤمنان در بخش دوم از خطبه به همه کسانی که در جـهـاد بـا دشمن سسـتـی نـشـان دادند و با عذرتراشی ها شانه از زیر بار مسئولیت تهی کردند چنین هشدار می دهد

وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَـا أَعْـلَمُ مِمَّا طُوِیَ عَنْکُـمْ غَـیْبُـهُ إِذاً لـَخَرَجْتـُمْ إِلَــی الـصّـُعُــدَاتِ

 اگر آنچه من می دانستم می دانستید یعنی غیب هایی که از شما پنهان شده آنوقت از منزل خارج و به بیابان ها میرفتید

 تَـبْـکُـونَ عَـلَی أَعْمَالِکُمْ 

بر اعمال خود گریه میکردید

 وَتَلْتَدِمُونَ عَـلَی أَنْفُسِکُمْ      

و به سر و سینه خود میکوبیدید

 وَلَـتَـرَکْتُـمْ أَمـْوَالَکُـمْ لاَ حَـارِسَ لـها وَلاَ خَالِـفَ عَـلَـیـْهَا  

اموالتان را بدون نگهبان رها می کردیدو آنها را بدون جانشین وا می گذاشتید

وَلَـهَمَّتْ کُلَّ امْرِیءٍ مِنْکُمْ نَفْسُه لاَ یَلْتَفِتُ إِلَـی غَیـْرِهَا وَلَکِنَّـکُـمْ نَـسِیتـُمْ مَا ذُکِّــرْتـُمْ  

و هر یک مشغول به نفس خود می شدید و به دیگری توجه نمی کردید ولی شما آنچه را به شما یادآوری شد فراموش کردید

وَأَمِنـْتُـمْ مَا حـُذِّرْتـُمْ فـَتَاهَ عـَنْـکـُمْ رَأْیُکُـمْ وَتَـشَـتَّـتَ عَـلَیْکُـمْ أَمْـرُکُـمْ

و به آنچه از آن ترسانده شدید اطمینان کردید پس رأیتان از دست رفت و شیرازه امورتان از هم گسست

 

توضیح:

با توجه به اینکه امام در ذیل خطبه سخن از جنایات وحشتناک حجاج می گوید و شأن ورود خطبه که نظر به سستی مردم کوفه جهاد با دشمن دارد ظاهر این است که عبارات مذکور ناظر به سلطه بنی امیه و جنایات عظیم حجاج و امثال او می باشد(۱)

 ب:آرزوی جدایی از مردم

امیرمؤمنان پس از بیان تهدیدات آینده مـردم و مشاهده بی وفایی آنان چنین ادامه می دهند

وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَیْنـِی وَبَیْنَکُـمْ وَأَلْـحَقَنِـی بـِمَنْ هـُوَ أَحـَقُّ بـِی مِنْکُـمْ

آرزو دارم خدا بین من وشما جـدایـی بیـندازد ومرا به کسانی که به من سزاوارترند ملحق فرماید

 

ج:آرزوی همنشینی با گروه شایسته

امیرمؤمنان(ع) در ادامه به شرح ویژگی های قوم و گروهی که آنها را شایسته همنشینی و همدلی خود می داند پـرداخته و چنین می فرمـاید:

 

دو ویژگی در فکر و اندیشه:

۱-قَـوْمٌ واللهِ مَیَامِیـنُ الرَّأْیِ   قومی بودند به خدا قسم با آرای مبارک

۲-مَـرَاجِـیـحُ الـْحِـلـْمِ              دارای  عقول پخته

 

دو ویژگی در برنامه های زندگی:

۱-مَقَاوِیلُ بِالـْحَقِّ   و سخنگویان به حق بودند

۲-مَتَارِیکُ لِـلْبَغـْیِ     و تارکان ظلم و بیداد گری بودند

 

دو ویژگی در مقام عمل:

۱-مَضَوْا قُدُماً عَلَی الطَّرِیقَهِ    بر طریقه حق پیش رفتند

۲-وَأَوْجَفُوا عَلَی الْـمَحَـجّـَهِ     و بر مسیر واضح شتاب گرفتند

 

نتیجه ویژگی ها:

فَظَفِرُوا بَالْعُقْبَی الْدَّائِمَهِ وَالْکَرَامَهِ الْبَارِدَهِ(۲)          

و لذا به سرنوشت جاویدان دست پیدا کردند و به کرامت گوارا نایل آمدند

پی نوشت:    

(۱)شرح نهج البلاغه/ مکارم ج۵ ص ۱۵۳                                           

(۲)نهج البلاغه خطبه ۱۱۶