قطع رابطه با افراد منحرف از مقدمات تهذیب نفس است

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

ایکنا

سوال خود را مطرح کنید :