کارگروه توسعه و عمران خوی تشکیل جلسه داد

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
  • مشکلات تکمیل بیمارستانهای خوی، آخرین وضعیت الحاق بخشی از خوی به مناطق آزاد، بهسازی و تعریض راهها و محورهای مواصلاتی، پروژه های گردشگری، پایانه مرز رازی، افزایش زمان کار گمرک، تغییر شرایط جذب متقاضیان ورود به دانشگاه از خوی در تقسیم بندی مناطق کنکور و طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی در جلسه کارگروه توسعه و عمران خوی مستقر در دفتر موسسه خیریه عترت بوتراب (تهران) بررسی شد.
    بررسی آخرین وضعیت پروژه مجتمع آموزشی خیرساز مرحومه سکینه نمکی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

سوال خود را مطرح کنید :