متولیان مساجد زمینه را برای جذب جوانان فراهم کنند

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۲/۰۷

ایسنا

سوال خود را مطرح کنید :