مردم دارالمؤمنین خوی در راهپیمایی ۱۳ آبان فریاد استکبار ستیزی را سر دادند.

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۸/۱۳

سوال خود را مطرح کنید :