مروری بر بیانیه گام دوم انقلاب(جلسه ماهانه سرمربیان طرح صالحین و مدیران فرهنگی)

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۹
 • عن الباقر(ع):
 • اَلْکَمالُ کُلُّ الْکَمالِ  
 • تمام کمال ریشه در سه چیز دارد
 • اَلتَفَقَـّهُ فِـی الـدّیـنِ  
 • شناخت عمیق داشتن از دین
 • وَ الصَّبْرُ عَلَی النّائِبَهِ 
 • پایداری در برابر مصائب و مشکلات
 • وَ تَقْدیرُ الـْمَعیشَهِ(۱)
 • و برنامه ریزی در امورات زندگی
 • موضوع:
 • مروری بر بیانیه گام دوم انقلاب
 • محور بحث ما در این جلسه مروریست بر بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مدظله العالی .محورهای کلی این بیانیه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد
 • ۱-محورهای کلی
 • الف:دستاورد های کلان
 • ب:ظرفیتهای موجود
 • ج:وظایف و مأموریتها
 • الف:دستاوردها
 • لازم به ذکر است که دستاورد ها مربوط به گام اول انقلاب اسلامی یعنی ۴۰ سال گذشته می باشند که می توان در محورهای کلی زیر دسته بندی و بررسی کرد
 • ۱-تضمین ثبات ،امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور
 • ۲-پیـشرفت کـشور در عـرصـه علـم و فـنـاوری و ایجاد زیر ساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
 • ۳-به اوج رسانیدن مشارکت مردمی در مسائل سیاسی و موضوعات اجتماعی
 • ۴-ارتقاء شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسایل بین المللی
 • ۵-سنگین کـردن کفـّه عـدالـت در تـقسیـم امکانات عمومی کشور در میان اقشار جامعه
 • ۶-افزایش چشمگیر عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه
 • ۷-ایستادگی و مقاومت باشکوه و افتخارامیز در برابر قلدران ، زورگویان و مستکبران
 • توضیح:
 • از کل مطالب مطرح شده در بخش دستاورد ها می توان افـتـخـارات ۴۰ سـال گـذشتـه را چـنـیـن خـلاصـه کرد
 • ۱-ثبات و امنیت جامعه
 • ۲-رعایت نسبی عدالت
 • ۳-علم و فناوری
 • ۴-گسترش اخلاق و معنویت
 • ۵-مشارکت عمومی
 • ۶-مقاومت و ایثار
 • ۷-ارتقاء بینش سیاسی
 • ۸-ایجاد زیرساخت های اقتصادی و عمرانی
 • تذکرات:
 • ۱-موارد مذکور افتخارات ۴۰ سال گذشته بوده که باید همچنان حفظ و گسـترش پیـدا کنـد
 • ۲-ملت متعهد ایـران بـرای بدسـت آوردن این افتخارات هزینه زیادی پرداخته و می پردازد
 • ۳-این افتخارات در چهـل سـاله شـدن انقلاب و خنثی  سازی انواع توطئه های دشمنان نقـش اساسی دارنـد
 • ۴-برای پیمودن مسیر در چهـل سال دوم عـملی ساختن مفاد روایت امام محمد باقر(ع) ضرورت دارد یعنی:
 • الف:شناخت عمیق از دین
 • ب:پایداری در برابر مشکلات
 • ج:برنامه ریزی دقیق در امورات
 •  
 • ۵-رصد کردن و مقابله جدی و بی امان با موانع سر راه شرط اصلی موفقیت در چله دوم است موارد زیر از جمله این موانع هستند
 • ۱-خستگی از پیمودن بقیه مسیر انقلاب
 • ۲-عافیت طلبی و از دست دادن روحیه انقلابی
 • ۳-موفقیت نفوذیان در ارکان نظام
 • ۴-بدست نااهلان افتادن ارکان نظام
 • ۵-پیچیدگی توطئه های استکبار جهانی
 • ۶-میدانداری ارتجاع و ضد انقلاب
 • ۷-بی تفاوتی در برابر فرامین و هشدارهای رهبری
 • پی نوشت:
 • (۱)بحار الانوار/مجلسی ج۷۸ ص ۱۷۲
 • مکان: دفتر امام جمعه
 • موضوع: مروری بر بیانیه گام دوم انقلاب
 • مناسبت:جلسه ماهانه سرمربیان طرح صالحین و مدیران فرهنگی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

سوال خود را مطرح کنید :