مروری بر بیانیه گام دوم رهبری مدظله العالی

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۴/۰۴
 • مروری بر بیانیه گام دوم رهبری مدظله العالی:

 • الف:محور‌های کلی
 • ۱-شعار‌های جهانی انقلاب اسلامی
 • برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد،امّا شعار‌های جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است
 •  
 • ۲-مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی
 • انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطا‌های خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست
 • ۳-حساسیت بر مرزبندی‌ها
 • جمهوری اسلامی، متحجّر و در برابر پدیده‌ها و موقعیّتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، امّا به اصول خود به شدّت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدّت حسّاس است
 • ۴-مشی انقلاب از ابتدا
 • این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی‌رحم و خون‌ریز بوده و نه منفعل و مردّد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است
 •  
 • ب:چالش اساسی اولیه انقلاب
 • ۱- صف بـندی همه دشـمنان اعـم از حکومت طاغوت تا آمریکا و برخی دولت‌های غربی
 • ۲- نبود الگوی دقیق و تجربه شده در زمان شکل گیری انقلاب اسلامی و ناکارآمدی الگو‌های موجود آن روز
 • ج: اقدام های اساسی اولیه انقلاب
 • ۱-تبدیل رژیم ننگین سلطنت استبدادی به حکومت مردمی و مردم‌سالاری
 • ۲-میدان دار کردن اصلی جوانان در حوادث و عرصه مدیریّت
  ۳-انتقال روحیه و باور «ما می توانیم» به همگان
 • د:آثار و نتایج پیروزی انقلاب
 • ۱-تثبیت ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرز‌ها را که آماج تهدید جدّی دشمنان قرار گرفته بود به پیوست معجزه‌ی پیروزی در جنگ هشت‌ساله
 •  
 • ۲-جهش در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی که تا اکنون ثمرات بالنده‌ی آن روز به روز فراگیرتر می شود
 •  
 • ۳-تضمین و به اوج رسیدن مشارکت مردمی در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه‌های داخلی، حضور در صحنه‌های ملّی و استکبارستیزی و در موضوعات اجتماعی مانند کمک‌رسانی‌ها و فعّالیّت های نیکوکاری
 •  
 • ۴-ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین‌المللی، تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین‌المللی و خارج کردن این سطح، از انحصار طبقه‌ی محدود و عزلت گزیده‌ای به نام روشنفکر
 •  
 • ۵-احیاء مفهوم و کارکرد عدالت در ایران در همه سطوح؛ مفهومی که تا قبل از انقلاب و در رژیم طاغوت مشمول حال طبقه محدودی از جامعه می‌شد

 • ۶-افزایش چشمگیر عیار معنویّت و اخلاق در فضای عمومی جامعه
 •  
 • ۷-نماد پر ابّهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهان‌خوار و جنایت‌کار، روزبه‌روز برجسته‌تر شد
 • ه:ماموریت‌های مهم نسل جوان برای گام دوم
 • ۱-حوزه علم و پژوهش
 • باید به قله‌ها دست یابیم. باید از مرز‌های کنونی دانش در مهمترین رشته‌ها عبور کنیم. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است، ناکام سازید
 •  
 • ۲-حوزه معنویت و اخلاق
 • شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می‌آورد. این بی گمان محتاج جهاد و تلاش است؛ و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت‌ها توفیق چندانی نخواهد داشت
 •  
 • ۳-حوزه اقتصاد
 • جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است
 • ۴-حوزه عدالت و مبارزه با فساد
 • اگر زمام اداره‌ی بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مومن و انقلابی و دانا و کاردان- که بحمد الله کم نیستند- سپرده شود امید اجرای عدالت و مبارزه با فساد برآورده خواهد شد ان شاء الله
 •  
 • ۵-حوزه استقلال و آزادی
 • بدیهی است که استقلال نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرز‌های خود، و ازادی نباید در تقابل با اخلاق و قانون و ارزش‌های الهی و حقوق عمومی، تعریف شود
 • ۶-حوزه عزت ملی و روابط خارجی
 • امروز ملت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خدعه گر و غیر قابل اعتماد می‌داند. در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت
 •  
 • ۷-حوزه سبک زندگی
 • مقابله با سبک زندگی غربی، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می‌طلبد که باز چشـم امیـد در آن بـه شمـا جـوان‌ها اسـت
 • مهمترین نکات:
 • ۱-برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدید‌های ناشناخته قرار خواهد گرفت
 •  
 • ۲-دشمنان انقلاب با انگیزه‌ای قوی، تحریف و دروغ‌پردازی درباره‌ی گذشته و حتّی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همه‌ی ابزار‌ها برای آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده‌نظامش نمیتوان شنید
 •  
 • ۳-نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است
 •  
 • ۴-گسترش عدالت در جامعه هر چند نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست وحسنه‌ای برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است
 •  
 • ۵-اگر بی‌توجّهی به شعار‌های انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمیبود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاورد‌های انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمیداشت
 •  
 • ۶-نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه‌ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است
 •  
 • ۷-این‌جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جسته‌ام، امّا خود و همه را از نومیدی بی‌جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر میدارم
 •  
 • ۸-برنامه های همیشگی دشمنان
 • خبر‌های دروغ
 • تحلیل‌های مغرضانه
 • وارونه نشان دادن واقعیّتها
 • پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش
 • بزرگ کردن عیوب کوچک
 • و کوچک نشان دادن
 • یا انکار محسّنات بزرگ
 • برنامه‌ی همیشگی هزاران رسانه‌ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت میکنند
 •  
 • ۹-نگاه دنیا به ایرانیان
 • دنیا به جوان ایرانی
 • و پایداری ایرانی
 • و ابتکار‌های ایرانی
 • در بسیاری از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید
 •  
 • مکان: دفتر امام جمعه
 • موضوع:مروری بر بیانیه گام دوم انقلاب
 • مناسبت: دیدار فرماندهان گردان ها و گروهان های امام حسین با امام جمعه
 •  
 •  
 •  

سوال خود را مطرح کنید :