مقدمات ،باید ها و نبایدهای تحلیل سیاسی(نشست تربیتی ،اخلاقی و معرفتی بسیجیان)

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۹/۲۷
 • عَنْ مَونا علی(ع):
 • فَإِنَّـمَا الْبَصِیرُ مَنْ
 • بصیر و بینا کسی است که
 • سـَمِعَ فَـتَفَکَّـرَ       
 • بشنود و بیندیشد
 • وَ نَظَرَ فَأَبْـصَـرَ      
 • نگاه کند و بصیر گردد
 • وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ(۱)    
 • از عبرتها سود ببرد
 • مقدمه:
 • مقام معظم رهبری مدظله العالی طی سخنرانیها و بیانات متعددی مباحث مهم و اساسی را در زمینه تحلیل مسائل سیاسی مطرح فرموده اند که از طریق پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبری تدوین و بنام مهارتها و فنون تحلیل سیاسی منتشر شده است
 •  
 • با توجه به اینکه نوع سرگروه ها ،مربیان ،سرمربیان ،مسئولان تعلیم و تربیت و فرماندهان پایگاه ها و حوزه ها در ضمن سخنرانی یا تدریس به نحوی به تحلیل حوادث و اتفاقات روز و تاریخی می پردازند ضرورت دارد فهرست توصیه ها و تذکرات ولی امر مسلمین را در این زمینه یادآوری کنم بعداً مشروح مطالب را خودتان مطالعه بفرمایید
 • الف:مقدمات تحلیل
 • از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله اگر انسان بخواهد تحلیل سیاسی بکند باید مقدمات لازم را فراهم سازد و سپس وارد میدان تحلیل گردد
 • ۱-داشتن فهم اساسی از مفاهیم جهانبینی توحیدی
 • ۲-فهم و درک پیچیدگیهای شرایط زمانه
 • ۳-کسب شناخت و آگاهی لازم دینی و تاریخی
 • ۴-عمق بخشیدن به معرفت دینی از طریق قرآن و ادعیه
 • ۵-مطالعه تاریخ به ویژه تاریخ استعمارگران غربی
 • ۶-استفاده از تجربیات افراد مورد اعتماد
 • ۷-توجه به خودسازی معنوی
 • ۸-آزاد اندیشی و نترسیدن از هو و جنجال
 • ۹-توجه به خطوط قرمز از قبیل:
 • *اجتناب از رفتارهای قبیله گرایانه
 • *پرهیز از مواضع خلاف قانون
 • *دوری جستن از مواضع خلاف وحدت
 • *اجتناب از بهم ریختن آرامش جامعه
 • *پرهیز از مواضع دشمن شادکن
 • ب:بایدهای تحلیل
 • ۱-مشاهده کردن همه واقعیتها
 • ۲-ملاحظه کردن نسبت آرمانها و واقعیتها
 • ۳-شناخت لحظه ها و نیازها
 • ۴-تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل
 • ۵-توجه به شاخصها
 • ۶-تأمل در افکار بازیگران سیاسی
 • ۷-شنیدن همه سخنان و انتقادها و انتخاب بهترین
 • ۸-اصلی و فرعی کردن مسائل
 • ج:نباید های تحلیل
 • ۱-دوری جستن از واقعیت پنداری
 • ۲-اجتناب از لجاجت
 • ۳-پرهیز از مغالطه گری
 • ۴-عدم پیشداوری و نگاه جانبدارانه
 • ۵-دوری جستن از راحت طلبی
 • ۶-اجتناب از عصبانیت
 • ۷-دوری جستن از تردید
 • ۸-عدم برخورد سطحی با مسائل
 •  
 • مقام معظم رهبری به دنبال تذکر اخیربه جملات امیرمؤمنان(ع) تمسک فرموده اند کـه در ابتـدای عـرایض خـواندیـم
 • چالشهای انقلاب اسلامی:
 • محور اصلی بحث این جلسه پرداختن به چالشهای فرا روی انقلاب اسلامی است که باید در سخنرانیها و کلاسهای مربیان مورد تجزیه و تحلیل علمی دقیق قرار بگیرد
 • با در نظر داشتن اینکه نوع این چالشها در ارتباط مشتقیم با آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی می باشد لذا ضروری می دانم بصورت فهرست به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله بصورت فهرست اشاره کنم
 • آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی:
 • ۱-عدالت خواهی
 • ۲-جامعه سازی بر مبنای تعلیم و تربیت انسان
 • ۳-تشکیل نظام توحیدی
 • ۴-برخورداری از رفاه ،امنیت ،غزت سیاسی و استقلال اقتصادی
 • ۵-حاکمیت اسلام و قرآن در زندگی بشر
 • ۶-تکریم انسان و نفی فقر و فساد و تبعیض
 • ۷-بازگرداندن عزت اسلامی به مسلمانان و …(۲)
 • اما چالشها:
 • ابتدا لازم است این نکته را یادآوری نمایم که موارد ذکر شده در ذیل همه یکسان نبوده و انحصاری هم نمی باشند و هر کدام نقش مجزا دارد و در حوزه ویژه به خود تأثیر گذار است و احتمالاً سوالاتی در ارتباط با هر کدام مطرح باشد در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرد در این جلسه صرفاً به عناوین اکتفا میکنم
 • ۱-شرارت دشمنان اسلام و مسلمانان با استفاده از تمامی روش های ممـکن و ابزار موجـود
 • ۲-جـریـانـهای سـیاسی و روشنـفکـری داخلی وابسته فکری و سیاسی به غرب
 • ۳-طرفداران تفکر انحرافی جدایی دین از سیاست که ریشه در تفکرات سکولاریسـتی غربـیان دارد
 • ۴-سهم خواهان از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
 • ۵-جریان قاعدین و راحت طلبان دارای نفوذ در جامعه همان جریانی که بیشترین ضربه را بر پیکر حکومت امیرمؤمنان وارد ساخت
 • ۶-اشـخاص و جریانهـای سیاسـی مرعوب از رزق و برق ظاهری دشمنان غربی که دنبال سازش و تسلیم هستند
 • ۷-متأثرین از بمباران تبلیغاتی استکبار جهانی
 • ۸-افراد متدین و با نفوذ کج سلیقه و سطحی نگر و فاقد قدرت تحلیل
 • ۹-تعدادی از مبلغان و سخنرانان غیر متخصص در دین لکن مدعی دین شناسی همراه با مواضع سلیقه ای و برداشتهای غلط از دین
 • ۱۰-افراط و تفریط تـعدادی از طرفداران نـظام در مواضـع و برخوردهای سلیقه ای با موضوعات سیاسی و اجتماعی
 •  
 •  
 • پی نوشت:
 • (۱)نهج البلاغه خ ۱۵۳
 • (۲)پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 • مکان: کانون جوانان بسیج(سینما ایثار)
 • موضوع: مقدمات ،باید ها و نبایدهای تحلیل سیاسی
 • مناسبت: نشست تربیتی ،اخلاقی و معرفتی بسیجیان
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

سوال خود را مطرح کنید :