عَنْ عَن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : تَـمـَنَّوُا الْفِتْنَهَ فَفِیهَا هَلَاکُ الـْجَبَابِرَهِ وَ طَهـَارَهُ الْأَرْضِ مِنَ الْــفَسَـقَـهِ(۱) امام صادق(ع) فرمود:آرزوی فتنه(انقلاب)بکنید چون انقلاب موجب نابودی ستمگران و پاکسازی زمین از لوث وجود فاسقان می گردد   برای هر انقلابی، پنج مرحله کلی می توان ترسیم کرد الف:مرحله تکوین یعنی پیش زمینه ها و پیدایش […]

عَنْ عَن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :

تَـمـَنَّوُا الْفِتْنَهَ فَفِیهَا هَلَاکُ الـْجَبَابِرَهِ وَ طَهـَارَهُ الْأَرْضِ مِنَ الْــفَسَـقَـهِ(۱)

امام صادق(ع) فرمود:آرزوی فتنه(انقلاب)بکنید چون انقلاب موجب نابودی ستمگران و پاکسازی زمین از لوث وجود فاسقان می گردد

 

برای هر انقلابی، پنج مرحله کلی می توان ترسیم کرد

الف:مرحله تکوین

یعنی پیش زمینه ها و پیدایش انگیزه ها برای ایجاد تحول در ساختار نظام حاکم

ب:مرحله تخریب

یعنی تلاش برای سرنگون ساختن نظام حاکم جهت به وجود آوردن نظام مطلوب

ج:مرحله تأسیس

یعنی به وجود آوردن و حاکم ساختن نظام مورد نظر

د:مرحله تثبیت

یعنی قانونمند ساختن نهادها و تشکیلات جدید براساس اهداف انقلاب و تحکیم مواضع

ه:مرحله تداوم

یعنی نگهبانی از دستآوردهای انقلاب و مبارزه با آفات، تحریفها و کارشکنیها

  • انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی و مقام معظم رهبری، چهار مرحله از مراحل فوق را پشت سر نهاده و اینک، در کار تداوم و نگهبانی از دستاوردهاست که مرحله پنجم است

نقش و جایگاه روحانیت:

انقلاب اسلامی فصل نوی در تاریخ حوزه های علمیه گشودپیوند بیشتر و ملموس تری بین جامعه و حوزه پدید آورد. میدان عمل و تلاش روحانیت را گسترد. توقع و انتظار مردم از روحانیت و حوزه ه، بیش از پیش شد

از آن جا که روحانیان در این انقلاب سترگ، نقش محوری و بنیادی داشتند، از همان طلوع انقلاب و صبح پیروزی، برای بسیاری، چه خودی و چه بیگانه، این سؤال مطرح بود که حوزه و روحانیت، پس از پیروزی در نظام سیاسی و اجتماعی و اجرایی کشور، چه جایگاهی خواهند داشت؟

سه نظریه در این زمینه مطرح بوده و می باشد:

۱-نه نظارت نه دخالت

۲-نظارت نه دخالت

۳نظارت و دخالت

این نظریه هم بر نظارت فقها و روحانیان بر قانونگذاری و برنامه ریزی کشور، نظر مثبت دارد و هم دخالت آنان را در امور اجرایی، نوعی تکلیف می شمرداینان،بر این باورند که در انقلاب اسلامی، روحانیت، نباید در حاشیه قدرت بماند، بلکه باید در متن سیاست و برخوردار از قدرت مدیریتی و اجرایی گردد، تا بتواند رسالت تاریخی و دینی خود را به درستی به انجام رساند

این تفکر، از تجربه تلخ تاریخی، مایه می گرفت. تجربه ای که نمی خواست تکرار شود. روحانیت در بسیاری از نهضته، به خاطر فاصله از مدیریت کشور، نتواست از تلاش مردم و ایثار آنان، در راه بهبودی دنیا و اصلاح امور و برپایی قسط و عدل و گسترش معنویت بهره برد. از این روی، در این رستاخیز عظیم، غفلت از این امر را روا ندانست و پای فشرد که باید روحانیت، در متن حادثه حضور بیابد

اغتشاشاتی که چند هفته قبل با رهبری آمریکا و مدیریت ضد انقلاب خارج و داخل صورت گرفت و با حضور ملت متعهد ایران خنثی گردید نظریه سوم را یعنی نظارت و دخالت روحانیت در امور انقلاب را ضروری می سازد

پی نوشت:

(۱)بحارالأنوار ج : ۹۰ ص : ۳۲۷

موضوع: نقش روحانیت در انقلاب اسلامی

مکان:سالن اجتماعات حوزه علمیه امام خمینی ره

مناسبت: روز ۲۲ بهمن ۹۶