نیاز به بازنگری و تجدید نظر در مقررات و ضوابط شورای زکات است

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  • جلسه شورای زکات با حضور همه اعضا در دفتر امام جمعه خوی تشکیل گردید حجتن الاسلام شکوری در ابتدای جلسه با تبیین جایگاه زکات در آیات و احادیث اهل بیت و تبیین استدلالی آن در منابع فقهی در طول تاریخ اظهار داشت با توجه به عملکرد چندین ساله شورای زکات به نظر می رسد نیاز به بازنگری و تجدید نظر در مقررات و ضوابط این شوراست تا بتواند هر چه بیشتر این مالیات را در جامعه محقق سازد و در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ گردید و قرار شد جهت هماهنگ سازی به شورای زکات استان پیشنهاد گردد که یک جلسه استانی برگزار گردد

سوال خود را مطرح کنید :