همایش تجلیل از روحانیون و هیئات مذهبی شهرستان خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

همایش تجلیل از روحانیون و هیئات مذهبی شهرستان خوی در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری کمک های مومنانه رزمایش همدلی و مواسات

 

سوال خود را مطرح کنید :