وظایف شورای نگهبان

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
 • عن رسول الله(ص):
 • لاتَنظـُروا اِلـی کـَثـْرَهِ صَـلاتِهِمْ وَ صَوْمـِهِمْ وَ کَثْـرَهِ الْحَجِّ وَالْـمَعْروفِ وَ طَنْطَنَتِـهِمْ بِالـلـَّیْلِ
 • به زیادی نماز کسان و روزه و حج و بخشش و ناله های شبانه آنها نگاه نکنید
 • وَ لکِنْ اُنْـظُـرُوا اِلـی صِـدْقِ الْـحَـدیـثِ وَ اَداءِ الْاَمانَـهِ(۱)
 • بلکه به راستگویی و امانتداری آنان بنگرید
 • مقدمه:
 • با توجه به اینکه این جلسه با حضور اعضای محترم دفتر شورای نگهبان،در شهرستان خوی تشکیل شده است ضروری می دانم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی چند نکته را یادآوری کنم
 • الف:امانتداری شورا و دفاتر
 • بر اساس مصوبات قانون اساسی رسالت هایی که بر عهده شورای محترم نگهبان می باشد بارزترین صبغه شورا و به طبع آن دفاتر مربوطه در سطح کشور امانتداری می باشد یعنی شورا و دفاتر امانتدار مردم متعهد ایران می باشند
 • ب:جایگاه امانتداری
 • ۱-امیرمؤمنان(ع) فرمود:
 • أَفْضَلُ الْایمانِ اَلْاَمانَهُ(۴)
 • برترین ایمان امانتداری اسـت
 •  
 • ۲-امام صادق(ع) فرمود:
 • فَاِنَّ عَـلِـیّاً (ع) اِنَّـما بَـلـَغَ ما بَــلَـغَ بِـهِ عِــنْدَ رَسُولِ اللهِ بِصِدْقِ الْحَدیثِ وَ اداءِ الْاَمانَتِ(۵)
 • علی(ع) با راسـتـگویـی و امانـتداری آن مقام و منزلت را نزد پیامبر خدا پیدا کرد
 •  
 • ۳-امیرمؤمنان(ع) فرمود:
 • لاتَخُنْ مَنِ ائْتـَمَنکَ وَ اِنْ خانَکَ وَلاتـُذِعْ سِـرَّهُ وَ اِنْ أَذاعَ سِـرَّکَ(۶)
 • به کسیکه تو را امین قرار داده خیانت نکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد
 •  
 • ج:شورای نگهبان در قانون اساسی
 • در اصـول مـتـعـدد قـانـون اسـاسی رسـالـت ها و وظایف شورای نگهبان تبیین شده است از جمله:
 • ۱-در اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان پاسـدار اسـلام و قانـون اساسی معرفی شده اسـت
 • ۲-اصل ۹۳ می گوید:مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.بنابراین هر چه تصویب کند هیچ ارزش قانونی ندارد.
 • ۳-بر اساس اصل ۶۹ ، مجلس نمی تواند بدون حضور شورای نگهبان در جلسات غیر علنـی، مصـوّبه ای داشـته باشد.
 • د:وظایف شورای نگهبان
 • ۱-بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی. مصوبه مجلس تا موقعی که به تأیید شورای نگهبان نرسد اعتبار قانونی ندارد.(۸)
 • ۲-در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تنها تفسیر شورای نگهبان رسمیت و قانونیت دارد نه هیچ مرجع دیگر(۹)
 • ۳-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و همه پـرسی به عـهده شـورای نـگهبـان اسـت(۱۰)
 • ه:وظایف دفاتر شورای نگهبان
 • نوع این وظایف و رسالتها در زمان برگزاری انتخابات است ولی در عین حال فلسفه تأسیس دفاتر اقتضا می کند که در طول سالها این وظایف مورد توجه دفاتر قرار بگیرد
 • ۱-رصد کردن فعالیت های نامزدها
 • ۲-حفظ هوشمندی در برابر توطئه های دشمن
 • ۳-مدیریت افکار عمومی در ایام انتخابات
 • ۴-جلب اعتماد نامزدها از طریق نظارت بی طرفانه
 • ۵-حراست و حفاظت از اسرار اشخاص
 • ۶-اجتناب از حواشی و حاشیه سازی
 • ۷-تعامل سازنده با مجریان انتخابات
 • ۸-پرهیز از افراط و تفریط در اعمال نظارت
 • مکان: دفتر شورای نگهبان
 • موضوع: وظایف شورای نگهبان
 • مناسبت: سالروز تأسیس شورای نگهبان
 •  

سوال خود را مطرح کنید :