پاداش عزاداری حسینی(محرم سال ۱۳۹۹)

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۵/۲۷

جلسه (۲):

پاداش عزاداری حسینی (ع):

در تعدادی از روایات اهل بیت(ع) برای عزاداری امام حسین(ع) پاداشهای متعددی بیان شده اسـت

بعنوان نمونه مواردی را بصورت فهرست و اجمال اشاره می کنیم

۱-عزاداری حسینی(ع) در روز قیامت شاد و مسرور است

۲-گناهان عزادار حسینی آمرزیده و داخل بهشت می شود

۳-عزاداری و مرثـیه خـوانی در مصـائب اهـل بیت(ع) یک نوع یاری رساندن به آنان است

۴-عزاداری مشارکت در غم و اندوه اهل بیت(ع) است

۵-نفسهای انسان عزادار حسینی(ع) تسبیح است

۶-عزاداری احیاء کردن فرهنگ اهل بیت(ع) است

۷-گناهان کبیره انسان عزادار آمرزیده می شود

۸-عزدااری حسینی حجاب از آتش جهنم است

 

تذکر:

این روایات را می توان در منابع زیر مورد جستجو قرار داد

بحار الانوار مجلسی ج۴۴ ص ۲۸۴

رجال شیخ طوسی ص ۲۸۹

وسایل الشیعه حر عاملی ج۱۰ ص ۴۶۷

 

تذکر:

ما به انسانهای مادی و دنیاپرست و کسانیکه از معارف الهی بی بهره اند و دنیا را برای چریدن و شهوترانی و بیدادگری می خواهند حق می دهیم که نتوانند این مفاهیم بلند عرفانی و معنوی را بفهمند

 

و در نهایت عزاداران حسینی را مورد تمسخر قرار بدهند و علیه مبلغان دینی جوک درست کنند و در فضای مجازی پخش نمایند

 

و یا دشمنان قسم خورده غربی جریانهای مخالف فرهنگ اهل بیت را مورد حمایت مالی قرار داده و علیه این فرهنگ ناب مدام تبلیغات کنند

سوال خود را مطرح کنید :