پوشش اسلامی در قرآن(جلسه شورای فرهنگ عمومی(۷۰))

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۴/۱۸
 • پوشش اسلامی در قرآن:
 • در آستانه روز عفاف و حجاب قرار داریم که به مناسبت سرکوب خونین قیام مردم علیه کشف حجاب در مسجد گوهرشاد به دستور عامل انگلستان رضاخان مورخه ۲۱ تیر ۱۳۱۴ ش صورت گرفت لذا محور بحث ما موضوع حجاب و عفاف است که در موارد زیر خلاصه می شود
 •  
 • الف:آیات پوشش اسلامی
 • خداوند در سـوره نـور آیه۳۱ حـکم پوشـش اسلامی زنان را خطاب به رسول خدا(ص) چنین بیان فرموده:
 • وَقُـلْ لِـلـْمُـؤْمـِنَاتِ 
 • و به زنان با ایمان بگو
 • یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  
 • چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود)فرو گیرند
 • وَیـَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
 • و دامان خود را حفظ کنند
 • وَلَا یُـبْـدِیـنَ زِیـنَــتَـهـُنَّ إِلَّا مَا ظَـهَـرَ مـِنـْهَا
 • زینت خود را آشکار ننمایند جز آن مقداری که نمایان است
 • وَلْـیَـضْـرِبْــنَ بـِـخـُمُــرِهـِـنَّ عَـلَـىٰ جـُـیُـوبِـهِنَّ
 • و(اطراف) روسریهای بر سینه خود افکنند(تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)
 • وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ
 • و زینت خود را آشکار نسازند
 • ۱-إِلَّا لِـبُـعُـولـَتـِهـِنَّ   
 • مگر برای شوهرانشان
 • ۲-أَوْ آبَائـِـهـِنَّ                          
 • یا پدرانشان
 • ۳-أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ    
 • یا پدران شوهرانشان
 • ۴-أَوْ أَبْـنَائـِهِنَّ        
 • یا پسرانشان
 • ۵-أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
 • یا پسران شوهرانشان
 • ۶-أَوْ إِخْـوَانِـهِـنَّ         
 • یا برادرانشان
 • ۷-أَوْ بَنِـی إِخْوَانِهِنَّ    
 • یا پسران برادرانشان
 • ۸-أَوْ بَنـِی أَخَوَاتِهِنَّ   
 • یا پسران خواهرانشان
 • ۹-أَوْ نِـسَائـِهِـنَّ       
 • یا زنان هم کیششان
 • ۱۰-أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ
 • یا بردگانشان(کنیزانشان)
 • ۱۱-أَوِ التَّابِـعِـیـنَ غَـیـْرِ أُولِــی الْإِرْبَــهِ مِــنَ الـرِّجَالِ
 • یا افراد سفیهی کـه هیچ گونه تـمایـلی به زنان ندارنـد
 • ۱۲-أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لـَمْ یَظْـهَرُوا عَلَىٰ عَـوْرَاتِ النـِّسَاءِ
 • یا کودکانی کهاز امور جنسی مربوط به زنـان آگاه نیسـتنـد
 • وَلَا یَــضْـرِبْـنَ بِأَرْجــُلِـهِـنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ 
 • و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود(و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد)
 • وَتُــوبُــوا إِلَــى اللَّهِ جـَمـِیـعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ(۱)  
 • و همگی بسوی خدا باز گردید ای مؤمنان تا رستگار شوید
 • توضیح: 
 • در ضمن این آیه شریفه و آیـه ۳۲ سـوره احزاب در کنارحجاب پوششی چند نوع حجاب دیگر نیز بیان شده است
 • ۱-حجاب چشم
 • وَقُـلْ لِـلـْمُـؤْمـِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  
 • ۲-حجاب گفتار
 • فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(۲)
 • ۳-حجاب رفتاری
 • وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ
 •  
 • ب:کشف حجاب توطئه انگلیسی
 • انگلستان در طول دوران استعمارگری خود و تسلط بر ایران و عراق بارها از روحانیت شیعه و شیعیان هر دو کشور ضربه دیده بود و با مقابله جدی آنان در دفاع از اسلام و حقوق مسلمانان مواجه شده بود از قبیل:
 • ۱نهضت تنباکو
 • ۲انقلاب مشروطه
 • ۳انقلاب عراق ۱۹۲۰ م
 • ۴مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹م
 • ۵قیام جنگل به رهبری میرزای کوچک
 • ۶قیام خیابانی در آذربایجان
 •  
 • لذا انگلستان فردی بی فرهنگ ،بی سواد و بی دین مانند رضاخان میرپنج را پیدا کرد تا بوسیله او بتواند دین و روحانیت را که مانع بزرگ سر راه استعمارگری انگلستان بودند بردارند رضاخان برای جلب حمایت ارباب خود جنایات بی شماری مرتکب شد از جمله:
 • ۱-توهین به نوامیس مردم بنام کشف حجاب
 • ۲-خلع لباس کردن روحانیت به بهانه متحد الشکل ساختن مردم
 • ۳-قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد و بازداشت کردن علماء
 • ۴-جلوگیری از عزاداری امام حسین(ع)
 • ۵-سرکوب کردن قیامهای علماء و مردم در شهرهای مختلف ایران
 • ۶-توهین به مرجع بزرگ شیعه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری
 • ۷-وادار ساختن حقوق بگیران دولت بر کشف حجاب زنان خود و
 •  
 • در مقابل اینهمه خوش خدمتی های رضاخان انگلیسیها وقتی احساس کردند تاریخ مصرف او تمام شده است مثل موش مرده از ایران بیرون کردند
 • پی نوشت:
 • (۱)سوره نور آیه شریفه ۳۱                                                                                           
 • (۲)سوره احزاب آیه شریفه ۳۲
 • مکان: میراث فرهنگی
 • موضوع:پوشش اسلامی در قرآن
 • مناسبت: جلسه شورای فرهنگ عمومی  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

سوال خود را مطرح کنید :