نشست فصلی ائمه جمعه استان آذربایجان غربی با حضور امام جمعه خوی و استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

نشست فصلی ائمه جمعه استان آذربایجان غربی با حضور امام جمعه خوی و استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.