دیدگاه های فرهنگی مقام معظم رهبری(جلسه شورای فرهنگ عمومی)

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۴/۰۱

دیدگاه های فرهنگی مقام معظم رهبری:

مقام معظم رهبری در سال ۸۱ در ملاقات با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عرصه های مدیریت فرهنگی کشور را در سه محور بیان فرمودند:

الف:عرصه تصمیمهای کلان کشور

ب:عرصه سیاستهای کلان آموزشی و علمی

ج:عرصه شکل دهنده ی به ذهن و رفتار عمومی جامعه

 

تذکر:

مدیریت و فعالیتهای شورای عالی انـقلاب فرهنـگی و شورای فرهنگ عمومی کشور در این عرصه قرار دارد

 

مقام معظم رهبری در توضیح و تبیین بخش سـوم مـطالب مهمی را بیان فرموده من چکیده آنها را یادآوری می کنم

*فرهنگ شکل دهنده ی به ذهن و رفتار عمومی جامعه است حرکت جامعه بر اساس فرهنگ آن جامـعه است

*اندیشیدن و تصمیم گیری جامعه بر اسـاس فرهنگی است که بر ذهن آنها حاکم است

*دولت و مجموعه حکومت نمی تواند خود را از این موضوع بر کنار بدارد و بگوید بالاخره فرهنگی وجود دارد و مردم به چیزی فکر می کنند

*نه ما مسئولیت داریم این فرهنگ را بشناسیم اگر ناصواب است آن را تصحیح کنیم اگر ضعیف است آن را تقویت میکنیم اگر در آن نفوذی است دست نفوذی را قطع کنیم

 

بعد مقام معظم رهبری مدظله العالی مواردی را بعنوان مصادیق ضعفهای فرهنگی جامعه که باید متولیان از جمله شوراهای فرهنگ عمومی چاره اندیشی و درمان کنند بیان فرمودند از جمله:

۱-ضعف در انضباط

جامعه ما به انضباط نهایت نیاز را دارد

 

۲-اعتماد به نفس ملی

یعنی احساس عزت کردن از اینکه من اهل ایرانم به قول سهراب سپهری اهل کاشانم روزگارم بد نیست در جای دیگر می گوید من مسلمانم البته این با ملی گرایی ناقص همان ناسیونالیسم مطرود فرق دارد

 

۳-قانون پذیری

به هم تنـه نزدن از هم جلـو نیوفتـادن ،حق همدیگر را بر نداشتن توی جیب همدیگر دست نکردن اینها قانون است

 

۴-غیرت ملی

اگر ببینیم کسی دارد به نحوی از انحاء به مرزهای فرهنگی یا دینی یا جغرافیایی یا ملی ما تعرض می کند یا فکر تعرض دارد باید خون ما به جوش بیاید و غیرت ما تحریک شود کسانی که از دین و انگیزه های دینی تهی دستند با همین غیرت ملی توانسته اند کشور و هویت فرهنگی و استقلال و ماندن خود را حفظ کنند

 

تذکر:

مقام معظم رهبری در ادامه مطالب مهم و کلیدی دیگری را بیان فرموده به این مقدار اکتفا می کنم عزیزان حتما مطالعه فرمایند

 

وظایف شورای فرهنگ عمومی:

۱-بررسی معضـلات و ویژگـی های فرهنـگی محـل و ارائه راه کارهای مناسب و انعکاس به شورای استان

۲-تلاش برای حذف سنتهای غلط و تشـویق مردم به حفظ و تقویت ارزشهای دینی انقلاب اسلامی

۳-گزارش سالانه از وضعیت فرهنگ عمومی شهرستان و ایجاد زمینه همکاری با سایر شهرستانها جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهرستان

۴-برنامه ریزی جهت همسو کردن دستگاهها ،نهادها ،مراکز و مؤسسات دولتی و غیر دولتی برای فعالیت در زمینه مسایل فرهنگی

۵-برنامه ریزی در جهت اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در شورای فرهنگ عمومی از طریق الزام مدیران دستگاهها و نهادها

۶-اتخاذ تصمیم در مورد شیوه های نظارتی ،تشویقی و ترویجی به منظور الگوسازی ،اعتلا و شکوفایی فرهنگ عمومی

۷-بررسی زمینه ها و یا آثار فرهنگی مترتب بر سیاستها و اجرای طرح و برنامه های اقتصادی و اجتماعی در شهرستان به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی و سیاتها و ارزشهای فرهنگی کشور و استان و ابلاغ نتیجه به دستگاههای اجرایی شهرستان

 

انتقادهای مربوط به عملکرد علیه کرونا:

با همه زیبایی ها ،ایثارها ،همکاریها و مشارکتهای مربوط به مقابله با کرونا که از ناحیه وزارت بهداشت و درمان و سایر مجموعه ها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی صورت گرفت برخی کاستی ها ،ضعفها و قصورها و یا تقصیر هایی نیز وجود داشت که نوعاً از طریق رسانه های داخلی و خارجی و مردم مطرح شده و می شود به بعضی از آنها اشاره می کنم

۱-مـصاحبه هـای بعضاً متضـاد و متـناقص بـا متخصصین بهداشت و درمان در رسانه ملی

۲-وجود ضعـف مدیـریت در بعضـی از ستادهای کرونا در شهرستانهای کشور

۳-وجود ناهماهنگی و مـوازی کاری در میان مجموعه های عمل کننده

۴-مطرح شـدن وجود اختـلاف میان رییس جمهور و مجموعه وزارت بهداشت در رسانه ها بصورت مکرر

۵-ضعف در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه در مورد ویروس

۶-شایع شدن مکرر استعفای وزیر بهداشت و درمان در رسانه های خارجی و داخلی بخاطر اعتراض به ناهماهنگیها و در پاسخ اکتفاء به صرف تکذیب بدون توضیحات لازم

۷-ضعیف بودن نظارت دولت و ستادها بر عملکرد اقشار بعد از اجازه فعالیت

۸-نبود برنامه ریزی لازم برای زندگی با کرونا و اکتفاء به صرف اطلاع رسانی مبنی بر استمرار ویروس حداقل به مدت دو سال

۹-مشکلات مربوط به اسـتـان و شـهرستـان را اعضای محترم بهتر از من در جریان هستند

بایدهای شورای فرهنگ عمومی و ستاد کرونا:

۱-هـمکاری تنگـاتنگ شـورای فرهنـگ و ستاد کرونا برای برنامه ریزی جهت زندگی با کرونا

۲-بررسـی و نـقـد عملـکرد گذشتـه هـر دو مجموعه از طریق برگزاری جلسات مشترک

۳-حـضور اعضـاء با آمـادگی قبلـی در جـلسـات و اجتناب از برگزاری جلسات با تعارفات و تشریفات

۴-مطالعه و برنامه ریزی برای بالا بردن سطح نظارت بر عملکرد اقشار و صنوف از طریق مجاری قانونی

۵-مشارکت کردن آحـاد اعـضاء در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و خارج شدن از حالت انفعال و مستمع آزاد بودن

۶-وادار سازی بعضی از مسئولان جهت حضور در جلسات ستاد و شورای فرهنگ و دوری جستن از اعزام نماینده و در نهایت احترام قائل شدن به مصوبات

۷-اعلان صریح مواضع در جلسات و دوری جستن از تعارفات ظاهری و بعدا کارشـکنی در خـفاء

۸-ضـرورت راه انـدازی شوراهای فرهنگ بخش ها به ویژه در شرایط حاد کرونایی

 

ویژگی های شهید چمران از دیدگاه رهبری:

از جمله شخصیتهای برجسته ای که در دوران دفاع مقدس بیشترین ارتباط را با دکتر چمران داشت مقام معظم رهبری بود لذا ایشان در سخنرانیهای مختلف ویژگیهای برجسته این شهید بزرگوار را چنین بیان فرموده

۱-شهید چمران یک نخبه علمی بود چمران را همه بعنوان یک سرباز و سردار جنگ آور می شناسند اما چمران یک نخبه علمی درجه یک بود

۲-چمران عکاس درجه یک بود خودش به من می گفت من هزار ها عکس گرفته ام اما خودم توی این عکسها نیستم چون همیشه من عکاس بودم

۳-چمران یک دانشمند تمام عیار بود سطح ایمان عاشقانه این دانشمند آنچنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و آینده دنیایی را رها کرد و رفت در کنار امام موسی صدر در لبنان مشغول فعالیت جهادی شد

۴-دنیا و مقام برایش مهم نبود به نام کسی تمام شود برایش اهمیتی نداشت با انصاف بود شجاع بود سرسخت بود ،در عین لطافت و رقت و نازک مزاجی شاعرانه و عارفانه در مقام جنگ یک سرباز سخت کوش بود(۱)

 

(۱)خبرگزاری میزان

 

مکان:سالن اجتماعات فرمانداری

موضوع:تذکرات در مورد موضوعات فرهنگی

مناسبت: جلسه شورای فرهنگ عمومی

 

سوال خود را مطرح کنید :