آیین اهدای ۳۰۰ دستگاه لپتاب و تبلت به دانشجویان و دانش آموزان شهرستان خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۱۰/۰۴

سوال خود را مطرح کنید :