استعمارگران از ملت ایران بویژه از قشـر جـوان ایـرانی سیلی خورده است

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۱۱/۱۵

امام جمعه خوی با حضور در جمع طلاب مدرسه علمیه امام خمینی ره با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا و روز زن و۴۲ امین سالگرد پـیروزی انقلاب اسلامی ایران و بازگشت پیروزمندانه رهبر کبیر انقـلاب به کـشورو آغاز دهه مـبارکه فـجر انـقلاب اسـلامـی ایـران اظهار داشت انقلاب اسلامی ملت شجاع و رشید ایران در اوج ناباوری جهانیان در برابـر استعمار و استـبداد به پیروزی رسید

وی افزود در پیروزی انقلاب اسلامی تمامی اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی ،مرد و زن،دانشجو و دانش آمـوز،مـعلم و اسـتاد، بـازاری و دانشگاهی ،روحـانی و طـلبه همه نقش داشتند.

و نقش دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی از سایر اقشار جامعه پر رنگتر و مؤثرتر بود و دارای ابعـاد گسترده تـری نیز بود که از آنجمله میتوان به حضور گسترده در تظاهرات خـیابانی،شعار نویسی و پخش اعلامیه های امام،تعطیل کردن کلاسها بعنوان اعـتراض و مبارزه جدی با معلمان و مدیران ضد انقلاب اشاره کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:چون استعمارگران از ملت ایران بویژه از قشـر جـوان ایـرانی سیلی خورده است دنبال انـتقام گرفتـن اسـت و لبـه تیز حـملاتـش روی جوانان ونوجوانان است و ابزارهای دشمن مانند ترویج و گسترش انواع مواد مخدر درمیان جوانان،تبلیغ برنامه های مبـتذل مـاهـواره هـا در منـازل،ترویج دادن ارتباطات نامشروع با جنـس مـخالـف،بی علاقه ساختن دانش آموزان و دانشجویان به تحصیل و تبلیغ و گسترش دادن ولنگاری و بی بند و باری تبلیغ علیه ارزش های دینـی و انـقلاب اسلامی می باشد

سوال خود را مطرح کنید :