بیمارستان ۲۹۵ تختخوابی آیت الله خوئی شهرستان خوی به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

سوال خود را مطرح کنید :