تقدیر از زحمات پرسنل زحمت کش آرامستان شهرستان و همچنین بازدید از وضعیت رسیدگی به امور متوفیان توسط امام جمعه خوی

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۱۲/۲۶

سوال خود را مطرح کنید :