رسالت ها و مشکلات کانون های فرهنگی و هنری مساجد

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۱۲/۱۸

رسالت:

کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مراکزی هستند که در کنار مساجد و با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد با انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری زمینه حضور مؤثر و معنوی نوجوانان و جوانان را در مساجد فراهم می آورند

 

توضیح:

در این هدف مهم چند نکته کلیدی و قابل تأمل وجود دارد

۱-در کنار مساجد بودن

۲-استفاده از متخصص و متعهد

۳-فعالیتهای فرهنگی  و هنری

۴-جذب نوجوانان و جوانان به مساجد

 

ارکان کانون:

۱-امام جماعت

۲-مدیر مسئول کانون

۳-رابطه کانون

۴-مسئول امور خواهران

۵-معاون آموزش و پژوهش

۶-معاون فرهنگی و هنری

۷-معاون اداری و مالی

 

تذکر:

هر کدام از ارکان مذکور وظایف مهمی بر عهده دارند

 

محورهای فعالیتهای کانون:

۱-فعالیتهای فرهنگی و هنری و آموزشی ۱۲ محور

۲-فعالیتهای قرآنی ۱۱ محور

۳-فعالیتهای گروه پژوهش ۸ محور

۴-فعالیتهای گروه مشاوره ۸ محور

۵-فعالیتهای گروه هنر ۸ محور

۶-فعالیتهای کتابخانه کانون ۸ محور

۷-فعالیتهای گروه ورزش ۸ محور

۸-فعالیتهای گروه اردوها ۵ محور

۹-فعالیتهای گروه رسانه و نشریات ۸ محور

۱۰-فعالیتهای گروه مراسم و زیارت ۶ محور

۱۱-فعالیتهای فنی و حرفه ای و اشتغالزایی ۵ محور

۱۲-فعالیتهای گروه جذب مشارکتهای مردمی ۴ محور

 

اساسنامه کانون فرهنگی و هنری مساجد:

مصوب ۱۰/۷/۷۲ در جلسه ۱۷۶ شورای فرهنگ عمومی کشور در

الف:پنج فصل

ب:سی و چهار ماده

ج:چهار تبصره

 

مشکلات کانون های مساجد:

البته ابتدا لازم به ذکر است از نظر نوع مشکلات احتمالا کانونها با هم فرق داشته باشند در عین حال اکثراً مشکلات کانونها مشترک هستند به چند نمونه اشاره می کنم مهمترین هنر کانونها این است که بتوانند برای برطـرف کردن مشکلات راه حـل پـیدا کـنند

۱-نبود امکانات و بودجه لازم

۲-عدم همکاری مسئولان مربوطه

۳-عدم همکاری لازم امام جماعت

۴-اختلاف با امنای مساجد

۵-وجود بعضی نیروهای ناهماهنگ در کانونها

۶-ضعف مدیریت مسئول کانون

۷-نگاه منفی نمازگزاران مسجد به کانون

۸-اختلاف با عناصر پایگاه مقاومت مسجد

۹-تنبلی و کسل بودن کارگزاران کانون

۱۰-محور قرار دادن صرف گزارش کار

۱۱-علمی نبودن محتوای برنامه ها و کلاسها

 

مکان:دفتر امام جمعه

موضوع:رسالت ها و مشکلات کانون های فرهنگی و هنری مساجد

مناسبت: جلسه مسئولان کانون های مساجد خوی

 

 

 

 

 

 

سوال خود را مطرح کنید :