فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی(۲)(محرم سال ۱۳۹۹)

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۷/۰۲

فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی(۲):

مقدمه:

محور بحث ما در جلسه قبلی فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی بود که موضوعاتی را از نظر احیاء فرهنگ عاشورا ،شعارهای عاشورایی و مشابهت های انقلاب اسلامی با عاشورا مطرح کردیم اکنون ادامه بحث را پی می گیریم

 

جنایات دشمنان علیه شیعیان ایران:

۱-در طول انـقلاب اسـلامی سـال ۵۷ توسـط رژیم پهلوی ۶۰ هزار نفر به شهادت رسیدند

۲-در طول ۸ سال دفاع مقدس ۱۹۰ هزار نفر شهید و ۶۷۲ هزار نفر مجروح شدند

۳-شهدای ترورهای منافقین و سایر گروهها ۱۷ هزار نفر

۴-ترور حدود یکصد نفر از ارکان و مدیران نظام نوعاً در دهـه ۶۰ بوسـیله منافـقین اتفاق افتـاد

۵-آمریکا و شوروی سابـق در طـول جنگ علیه ملت ایران متحد شده بودند که سابقه نداشت

۶-حدود ۵۳ کشور جهان که نوعاً کشورهای مسلمان عرب زبان بودند در طول جنگ از حزب بعث حمایت تمام عیار  کردند

۷-در میان ۷۲ هزار اسیر عراقی در ایران ۱۴ هـزار نفر ملـیت غیر عراقی داشتند

۸-حدود ۴۴۵ شرکت غربی در تجهیز ماشین جنـگی عراق شریک بودند

۹-یکـصد شرکت غربی تجـهیزات و بمـبهای شیمیایی برای حزب بعث تولید می کردند

۱۰-در طول چهار قرن اخیر مردم و کشور شیعه ایران ۲۶ مورد از سوی کشورهای بیگانه مورد تهاجم نظامی قرار گرفته است

۱۱-در طول جنگ چهار هزار و هفتصد و شصت و نه مورد تجاوز هوایی و دریایی قرار گرفت حتی یک مورد آن محکوم نشد

۱۲-اکنون وهابیان کوردل و ضد اهل بیت و شیعه با پول عربستان سعودی در سطح جهان علیه شیعه بویژه ایران فعالیت دارند

۱-راه اندازی صدها پایگاه اینترنتی

۲-چاپ هزاران جلد کتاب علیه شیعه

۳-نسبت دادن اساس شیعه به یهود

۴-کافر معرفی کردن شیعیان

۵-ناامن کردن مراسم مذهبی شیعه در جهان

۶-تحریک اهل سنت علیه شیعیان

۷-تشکیل گروه های تبلیغی جهادی علیه شیعه

سوال خود را مطرح کنید :