گزارشهای سه گانه از حماسه عاشورا(۱)(محرم سال ۱۳۹۹)

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۷/۰۲

گزارشهای سه گانه از حماسه عاشورا(۱)

مقدمه:

بر اساس بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که در ارتباط با حماسه عاشورا و حوادث مربوطه سه گزارش عمده وجود دارد یکی گزارش امویان ،دیگری گزارش عباسـیان و سـومی گـزارش عـلـویـان

 

الف:گزارش امویان

امویان بعد از شکست در برابر عباسیان از منطقه شامات کوچیدند و در آندلس اسپانیای امروز بیش از چهار قرن حکومت کردند و مورخانی را استخدام کرده بودند که بر اساس خواست آنان تاریخ تدوین کردند ابن خلدون از آنجمله بـود که در مقـدمه معروفـش از قیام امام حسین(ع)گزارش کاملا وارونه می دهد

از اعزام حضرت مسلم به کوفه می نویسد اما تمامی اتفاقات و حوادث بعدی را مسکوت می گزارد

 

ابوبکر بن العربی که از ناصبیان بسیار معروف بود از جمله مورخان بنی امیه می باشد کتابی دارد بنام العواصم من القواصم(نگه دارنده از شکستها)

 

او در این کتاب به جای قاتل به مقتول تاخته است تا حدی که ابن خلدون نیز تندی او را برنتافته و می نویسد:اینکه ابن العربی گفته قُتِلَ الْحُسَیْنُ بِسَیْفِ جَدِّهِ حرف نادرست می باشد

 

ب:گزارش عباسیان

بنی عباس نیز بعد از تصاحب خلافت عده ای اجیر کردند تا حوادث و اتفاقات تاریخ را بر اساس امیال آنان ثبـت نـمایند

 

طـبری از جـمله مورخـین بنی عباس بـوده لـذا حوادث عاشورا را بر این مبنا وارونه می نویسد عبدالله بن عباس به امام حسین می گوید این راه را مرو کشته می شوی امام حسین(ع) می رود… در روز عاشورا شرایطی پیش می آید از خیمه ها ناله و ضجحه و گریه زن و بچه ها بلند گردید…

 

امام حسین(ع) می گوید:ابن عـباس راسـت پیشبینی کرده بود من حرفش گوش نکردم

سوال خود را مطرح کنید :